Den store kinesiske folketælling

I løbet af 10 dage i november 2010 var omkring 6,5 millioner repræsentanter for Kinas Statistikbureau ude og banke på døren hos mere end 400 millioner husstande for at tælle befolkningen. Formålet med folketællingen var naturligvis at få et så præcist billede som muligt af Kinas demografiske sammensætning. Det var Kinas 6. folketælling siden grundlæggelsen af folkerepublikken i 1949. Den første optælling fandt sted i 1953.

90 % af borgerne blev bedt om at besvare 18 spørgsmål om f.eks. uddannelse, fødselsår og så videre, mens en udvalgt gruppe på 10 % blev udsat for et udvidet spørgeskema med 45 spørgsmål. Den 6. store folketælling har været genstand for et nybrud, idet det er første gang at befolkningen blev talt på basis af hvor man er bosat og helt uafhængig af den permanente bopælsregistrering eller hukou. Denne tilgang har været nødvendigt på grund af den voksende gruppe af migrantarbejdere, som rejser mellem byerne for at tjene penge. Det er også første gang at udenlandske statsborgere og borgere fra Hong Kong, Taiwan og Macao er blevet bedt om at deltage og besvare spørgsmål. Ifølge Kinas statistikbureau blev der brugt omkring 8 milliarder yuan til den 6. folketælling. Det er en pæn stor portion penge.

De 6,5 millioner repræsentanter, som skulle indsamle oplysninger er ofte ansat i den lokale boligkomité, som findes i et hvert boligområde. Medarbejderne i boligkomitéen er ofte tilknyttet regeringen og kommunistpartiet. Boligkomitéen fungerer da også som en del af overvågningen af borgerne. Dens rolle er dog også at mægle i forbindelse med hus eller nabo spektakler, aktivere arbejdsløse og hjælpe ældre og svage borgere. Derfor kan boligkomitéens funktion sammenlignes med de sociale myndigheder i danske kommuner, som blandt andet har ansvar for at vurdere om f.eks. børn skal tvangsflyttes fra familier med stofmisbrug.

I forbindelsen med folketællingen fik min familie og jeg også besøg af en repræsentant fra boligkomitéen. Det var en ældre dame, som vi kender i forvejen, fordi hun bor i den samme bygning som os. Vi besvarede de obligatoriske spørgsmål, og som tak for deltagelsen fik vi en vaskeklud og et stykke håndsæbe. (Det er godt nok et sidespring, men for et par måneder siden havde boligkomitéen gang i en anden undersøgelse omkring vaccination og helbred, hvor vi svarede på spørgsmål omkring sygdomme i familien. Ved den lejlighed fik vi en tube tandpasta som tak)

Det store spørgsmål er om man kan regne med statistikkerne. Der er flere grunde til man kan have sin tvivl. Først og fremmest har repræsentanterne for boligkomitéen ofte besvær med at få kontakt med folk, fordi mange kinesere som føler sig utrygge ved at besvare spørgsmål om private forhold. Denne angst skyldes arven fra f.eks. kulturrevolutionen, hvor der var en meget mere udbredt overvågning af borgerne, og hvor personlige oplysninger kunne medfører strenge repressalier, hvis de kom i de forkerte hænder. Det er stadigt i dag en udbredt mistillid til folk man ikke kender. Det er f.eks. ikke normalt at hilse på naboen, og børn bliver opdraget til at tie om f.eks. forældrenes arbejde og familieforhold. Derfor kunne man i dagene op til folketællingen se daglige indslag i nyhederne om hvordan man genkender en legitim repræsentant, og om nødvendigheden for at samarbejde.

En anden gennemgående skepsis til statistikkerne skyldes eksistensen af ”skjulte” børn, som ikke er blevet bopælsregistreret. Det er f.eks. børn som er født uden for ægteskab eller er født ulovligt, da de fleste familier kun har tilladelse til føde et barn. Før folketællingen blev skudt i gang, udstedte statistikbureauet og familieplanlægningsmyndighederne en fælles erklæring om at private oplysninger, som blev indsamlet under folketællingen ville blive behandlet strengt fortroligt og ikke måtte anvendes som bevisbyrde i straffesager. Men på grund af tidligere erfaringer har kineserne ikke meget tiltro til den slags løfter. I forbindelsen med offentliggørelsen af de foreløbige resultater, mente ministeren for statistikbureauet at der findes 13 millioner eller 1 % af Kinas befolkning, som ikke er bopælsregisteret og denne gruppe først og fremmest skyldes ulovlige fødsler.

Sammenlignet med tallene fra den store folketælling i år 2000 er der er flere markante ændringer i den demografiske udvikling. Kinesiske og udenlandske analytikere har først og fremmest bidt mærke i den aldrende befolkning åbenbart vokser hurtigere, end hvad man tidligere havde antaget. Det lægge pres på den kinesiske regering, som er tvunget til at sætte farten op med at udvikle et samfund, der er parat til at klare udfordringen med en voksende gruppe af ældre, som skal forsørges af en arbejdsstyrke, som skrumper ind. I nogle regioner har man mere travlt end andre for at komme udviklingen i møde. F.eks. regner men med at befolkningen over 60 år vil udgøre 30 % af borgerne i Shanghai i løbet af de næste 10 år.

Det har også vakt optimisme at befolkningsvæksten i løbet af de sidste 10 år har været beskeden, og det tilsyneladende ser ud til at Kina nærmer sig et punkt, hvor stigningen i befolkningen vil flade ud. Denne udvikling sætter naturligvis et-barns-politikken og en mulig ændring eller afskaffelse på dagsordnen igen.

Folketællingen viser også at indbyggertallet mellem land og by efterhånden er ligeligt fordelt. Kinas urbanisering har især taget til i fart i de sidste 10 til 20 år. Folketællingen viser da også de store byer har været genstand for en meget høj vækst af nye borgere, sammenlignet med år 2000. I Beijing er indbyggertallet steget med 41.9 % over de sidste 10 år. Shanghai har set en befolkningsvækst på 37,5 % i den samme periode. En del af årsagen til den voldsomme stigning i byerne kan forklares ved at folketællingen i 2010 for første gang ikke tog hensyn til den permanente bopælsregistrering. Der findes en stor gruppe af migrantarbejdere, som arbejder i byerne, men har permanent bopælsregistrering på landet. Den nye optællingsmetode forklarer også hvorfor Guangdong i Sydkina med en stigning på 20 % af nye borgere i forhold til år 2000 nu er blevet den mest folkerige provins i Kina. Guangdong var en af de første steder, som åbnede op for investeringer af udenlandske virksomheder, og er en region med stort antal af fabrikker, som har brug for arbejdskraft. Derfor er Guangdong en populær destination for unge kinesere med en basis uddannelse.

 Her er nogle andre nøgletal fra de foreløbige resultater fra folketællingen:

I Samlede befolkningstal

 • 1.339.724.852 milliarder.
 • Antallet indbefatter kinesiske statsborgere, som er midlertidigt er bosat i udlandet.
 • Omfatter ikke statsborgere fra Hong Kong, Taiwan, Macao og udenlandske statsborgere som er midlertidigt bosat i Kina.

II Befolkningsvækst

 • Befolkningen er steget med 73.899.804 i forhold til optællingen i år 2000, hvor den samlede befolkning blev målt til 1.265.825.048.
 • Det er en stigning på 5,84% eller 0,57% per år.

 

III Familiehustande

 • Der var 401.517.330 familiehustande med en samlet befolkning på 1.244.608.395.
 • Den gennemsnitlige størrelse på en familiehustand var 3,1 personer, hvilket var et fald i forhold til år 2000, hvor gennemsnittet var på 3,44 personer.

IV Kønssammensætning

 • 686.852.572 millioner eller 51,27 % af befolkningen er mænd
 • 652.872.280 millioner eller 48,73 % af befolkningen er kvinder
 • Forholdet mellem mænd og kvinder er faldet fra 106,74 i 2000 til 105,20

V Alderssammensætning

 • 0 til 14 år:  222.459.737 millioner eller 16,60% af befolkningen. En nedgang på 6,29 procent point i forhold til 2000
 • 15 til 59 år: 939.616.410 millioner eller 70,14% af befolkningen. En stigning på 3,36 procent point i forhold til 2000
 • 60 og over 60 år: 118.831.709 millioner eller 13,26% af befolkningen. En stigning på 2,93 procent point i forhold til 2000

 


VI Sammensætning af etniske grupper

 • Han kinesere: 1.225.932.641 eller 91,51%.
 • I forhold til 2000 var det en stigning på  66.537.177 eller 5,74%
 • Andre etniske grupper: 113.792.211 millioner eler 8,49%.
 • I forhold til 2000 var det en stigning på 7.362.627 eller en stigning på 6,92%

VII Sammensætning af uddannelsesniveau

 • 119.636.790 har taget en længerevarende uddannelse
 • 187.985.979 har taget en kort videregående uddannelse (f.eks. gymnasium eller erhvervsfaglig uddannelse)
 • 519.656.445 har en uddannelse på overbygningsniveau
 • 358.764.003 har en uddannelse på underbygningsniveau
 • 54.656.573 er analfabeter

VII Land og bybefolkning

 • Bybefolkning er målt til 665.575.306 eller 49,68 %.
 • En stigning på 207,137,093 siden år 2000
 • Landbefolkning er målt til 674.149.546 eller 50,32 %.
 • En nedgang på 133.237.289 siden år 2000.

IX Befolkningsmigration

 • 261.386.075 var bosat et andet sted end deres bopælsregistrering indenfor de sidste 6 måneder.
 • 15 % var bosat på en anden bopælsadresse i den samme by.
 • 85 % var bosat i en anden by.
 • I forhold til 2000 var det en stigning på 116.995.327 eller 81,03 %

 

腾讯邢台市网友 老李飞刀 评社科院研究员称我国性别比失调问题开始凸显2011-04-28 18:22:24

På landet er børn en forsikring for alderdommen. Langt de flest folk kan ikke regne med regeringens socialforsikring.

腾讯网友 道指一圈 评内地城镇人口为66557万人 占总人口49.68%2011-05-01 22:08:41

Jeg er blevet taget ved næsen af regeringen. Jeg har læst på universitet, men er ikke kvalificeret til socialvelfær og jeg har ikke noget arbejde. Min hukou status er blevet ændret til bybefolkning og min landbrugsjord er blevet overdraget til staten. Når alle tager til byerne er det ikke underligt huspriserne stiger. Hvis jeg stod med valget nu, ville jeg overhovedet ikke flytte hukou for at læse på universitetet.

腾讯德阳市网友 ぱ囒麷む 评我国总人口达13.7亿 城乡人口总数接近持平2011-04-29 15:56:05

Der findes ikke et perfekt videnskabeligt statistiksystem, så det er umuligt at få et præcist tal. Tallene har været igennem flere forskellige ansvarsniveauer. Det nederste niveau fusker med tallene og overdrager dem til det næste niveau, som lukker øjnene og sender resultatet videre i systemet. Til sidst tager man det færdige resultat og snyder befolkningen.

腾讯佛山市网友 放飞的心 评统计局发布各省份人口数据 广东常住人口逾亿2011-04-29 15:17:55

Jeg synes det er et latterligt land, faktisk er kun en 3/2 af befolkningen, som er blevet talt. Der finder mange, som ikke er med i statistikkerne. I mit områder findes der en masse børn, som ikke har hukou. Der er familier med 3 børn, hvor ingen er blevet registeret. Kinas befolkning er mindst på 1,4 milliarder.

腾讯枣庄市网友 开拓者 评中国老龄化进程加快 60岁以上人口占13.26%2011-04-29 10:01:20

Andelen af befolkningen over 60 år er meget højere, jeg tror vi taler omkring 20 %. Gå en tur i byerne eller på landet og du vil vide besked. Det er helt unødvendigt at lave den slags betydningsløse statistikker.

2011-04-29 07:10:26  新浪山东济南手机用户

Til alle mænd uden partner, I skal ikke være bange, man kan altid gifte sig med en grim udlænding

011-04-29 06:54:18  新浪广东广州手机用户

Jeg kender et par stykker, som bor sammen uden at være gift. De har fået børn, som ikke er blevet registreret.

2011-04-28 18:37:39  新浪浙江丽水手机用户

Jeg ved ikke hvordan man er kommet frem til disse tal. Der var ingen som kom på besøg hos mig.

2011-04-28 17:31:47  新浪广东广州手机用户

Det er langt flere børn på landet, som ikke har hukou, og som ikke er med i statistikkerne.

2011-04-28 15:34:14  新浪江苏南京手机用户

På 10 år har befolkningsvæksten kun været på omkring 70 millioner. Det betyder at et-barns-politikken fungerer efter hensigten

2011-04-28 15:26:07  新浪北京网友人者爱人

Statistikkerne gør folk i godt humør. Især når man ser på det store fremskridt indenfor uddannelsesniveauet. Aldersfordelingen i befolkningen ser også fornuftig ud. Urbaniseringsvæksten har også haft stor fremgang.

2011-04-28 12:03:48  新浪广东广州手机用户

Det stemmer overhovedet ikke. I vores landsby er der mindst 15, som er født ulovligt og ikke har hukou. Hvad med andre steder?

搜狐手机网友2011-04-29 02:03:14152363087

Mange mennesker giver mere styrke. Kina vil helt sikkert regere kloden og overvinde Japan og USA

搜狐手机网友2011-04-28 23:42:14152361739

Problemet med den aldrende befolkning bliver mere og mere alvorligt

搜狐湖北省武汉市网友2011-04-28 22:48:26152360729

Det er en masse huller i denne undersøgelse. Der var ingen repræsentanter som kom rundt i vores boligområde. Vores familier fik ikke besøg. Jeg har også hørt om mange andre, som ikke blev registreret.

搜狐社区: 心-飞扬2011-04-28 15:44:50152350245

Jeg var repræsentant for undersøgelsen. Det var en meget hård tid. Hver dag var vi ude hos folk, bagefter skulle vi udfylde skemaer. Der var alt for lidt tid og det var tit midt om natten før vi var færdige. Jeg har endnu ikke fået løn og jeg ved ikke hvor meget jeg kan få.

搜狐社区: wyt89892011-04-28 13:57:45152346894

Jeg tror snart at forskellen mellem drenge og piger er 150:100. Når man ser sig omkring er drengene i klart overtal og piger er blevet et iøjefaldende mindretal. Det er ikke underligt at nutidens kvinder har flere og flere krav til deres partner. Der er fordi der findes et kæmpe overskud af valgmuligheder. I den nære fremtid vil udviklingen give anledning til alvorlige samfundsproblemer. Der et problem ved selve et barns politikken.

搜狐社区: 浮萍7012011-04-28 13:42:54152346386

På landet er der en masse familier som ikke registrere deres pigebørn for at kunne føde en dreng og undgå at betale bødestraf. Er det med i statistikken? Jeg synes der er flest piger. I min omgangskreds har mændene ikke problemer med at finde en partner, men kvinderne har derimod svært ved at blive gift.

搜狐社区: tzh03262011-04-28 12:47:39152344666

Befolkningen må være på omkring 2 milliarder, men man tør ikke fortælle sandheden fordi USA og Japan vil blive skræmt fra vid og sans

搜狐北京市网友2011-04-28 12:38:49152344365

En befolkning på 1,33 milliarder, hvordan er man kommet frem til dette tal? Jeg tror Kinas befolkning er langt større. Gå ud og se omkring, der er folk overalt. Hvordan kan tallet være så lille? Jeg tror ikke på det.

搜狐社区: xzszxzsz2011-04-28 12:11:50152343397

Hvor kommer det tal fra? Måske ved de øverste ledere det ikke, men der er en masse folk uden hukou. Jeg tror Kinas befolkning er på omkring 1.5 milliarder.

Kommentarerne kommer fra QQ, Sina og Sohu

南京市雨花区网友 [中国法律漏洞][加关注] 2011-04-21 11:18:58 发表

Jeg har købt en lejlighed, men den tidligere ejer vil ikke flytte sin bopælsregistrering. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Retten vil ikke tvinge ham til at flytte sin registrering. Jeg har haft bolig i 2 år, men bopælsregistreringen tilhører en anden. Det er intet som beskytter huskøbere mod hukou problemer. Hvor tragisk. Der er huller i Kinas lovgivning.

网易山东省青岛市网友 ip:221.215.*.* 2011-03-03 13:53:55 发表

Der er nogle uløste problemer med hensyn til landbrugsjord, som tilhører studerende, som tidligere havde status som landbefolkning. Det bør får regeringens højeste opmærksomhed. Problemet bør behandles og løses hurtigst muligt. Det drejer sig om end ikke lille gruppe.

Kilder

Kommentarerne kommer fra QQ, Sina og Sohu

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: