Et-barns-politikken i Kina

Et-barns-politikken, eller fødselsplanlægningspolitikken (计划生育政策) som kineserne selv kalder det, blev indført i 1979 for at bremse befolkningsvæksten. Kinas kommunistparti anså den enorme befolkningsvækst, som en af de store sten der skulle rydes af vejen for at føre Kina ud af fattigdom og effektivisere samfundet. Et-barns-politikken blev hurtigt et kontroversielt emne i vesten på grund af måden at implementere politikken. Den kinesiske regering inviterede udenlandske medier til Kina for at vise verden, at man tog problemet med overbefolkningen alvorligt. De ansvarlige ledere kunne stolt præsenterer detaljerede oversigter over menstruationscyklussen hos alle kvindelige medarbejdere på en fabrik. Det var svært at acceptere i vesten. Historier om tvangsaborter og tvangssterilisation blev også trukket frem i bevisbyrden på at et-barns-politikken i bund og grund var en krænkelse af menneskerettighederne.

Generelt har et-barns-politikken haft mest succes i byerne, hvor myndighederne har været i stand til at udøve en mere gennemslagskraftig kontrol end på landet. På landet har politikken også været mere lempelig i form af mulighed for at føde to børn, hvis den førstefødte er et pigebarn. Etniske minoriteter i Kina har heller ikke været underlagt kravet om kun at få et barn.

Kineserne er delte i spørgsmålet omkring et barns politikken. På den ene side kan man godt indse nødvendigheden med af at få befolkningsvæksten under kontrol. Overbefolkningen betyder blandt andet det kan være svært at få barnet i den ønskede skole og skaber lange ventetider på hospitalerne. Og har man stået fastklemt i en overfyldt metro i myldretiden i Shanghai er man heller ikke i tvivl. Til gengæld mener de fleste at en familie med to børn ville være den ideelle størrelse og danne en mere harmonisk familie.

I vesten og USA har et-barns-politikken, som tidligere nævnt mødt en del kritik. Men der findes også tilhængere, som mener man bør takke kineserne for at bremse befolkningsvæksten. Svend Burmeister, som er tidligere leder af FN’s befolkningsfond i Kina, har rost den kinesiske regering for et barns politikken. Ifølge Burmeister ville der i dag være tæt ved 2 milliarder indbyggere, hvis ikke Kina havde indført et-barns-politikken.  Gør man sig det tankeeksperiement at verden havde en halv milliard flere indbyggere, som har brug for elekricitet, ville det ikke fremme miljø problemerne. En halv milliard flere indbyggere ville også lægge pres på fødevarepriserne, som globalt forsætter med at stige og medfører større fattigdom i udviklingslandene.

Da politikken blev søsat i 1979, var det meningen at den skulle tages op til revision efter 30 år. Den nationale kommission for familieplanlægning har dog afvist at politikken bliver radikalt ændret eller afskaffet indenfor den nærmeste fremtid. Til trods for afvisningen fra højeste instans eksisterer der en debat om nødvendigheden for en lempelse af politikken. Det skyldes udsigterne til en voksende demografisk tidsbombe, hvor andelen af den aldrende befolkning, som skal forsørges vil blive meget høj i forhold til den erhvervsaktive befolkning. I Shanghai viser prognoserne at omkring 30 % af befolkningen vil være over 60 i løbet af det næste årti. Derfor har den lokale kommission for familieplanlægning gjort det muligt for ægtepar, som begge er vokset op som enebørn, at få dispensation til at føde barn nummer to.

 Zhao Xiao er en kendt økonom og samfundsdebattør i Kina og fungerer som professor ved University of Science and Technology Beijing. Tidligere har han været ansat hos kommissionen for opsyn og administration med statsejede virksomheder. Zhao Xiao bliver ofte citeret i kinesiske medier for synspunkter omkring Kinas makroøkonomiske udvikling. I vesten har Zhao Xiao vakt mest opsigt ved at argumentere for at Kinas økonomi ville drage fordel af at basere økonomisk vækst på kristendommens idealer. Zhao Xiaos pointe er den Amerikanske økonomi er bygget op omkring en moral der bunder i kristendommen som gør aktørerne handler ud fra regelsæt, så man undgår at skulle stå til regnskab hos Satan, når livet er forbi. Ifølge Zhao Xiao kan manglen på lignende moralske retningslinjer i Kinas forretningskultur give bagslag for den økonomiske vækst.

På det seneste har Zhao Xiao været ude og argumentere for en justering af et-barns-politikken. Han opremser 6 begrundelser, hvor i blandt man finder nogle gammelkendte argumenter, men han kommer også med nogle synspunkter man sjældent hører om.

 Punkt 1:

Mangel på migrantarbejdere. I 2001 vil Shanghai mangle tæt ved 300.000 migrantarbejdere. I Beijing og Guangzhou er der tale om mere end 150,000 arbejdere. I Shenzhen vil manglen nå omkring 800.000. Fra 2004 til 2011 er befolkningen i den erhvervsaktive alder hvert år faldet med 13.6 %. Siden 2005 er det den primære årsag til den forsatte mangel på migrantarbejdere. 

Det er ingen nyhed at andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder skrumper ind. Men det er tvivlsomt, at det er den direkte årsag til mangel på arbejdskraft i de fire byer, som Zhao Xiao nævner. Først og fremmest har de fire byer det tilfælles, at leveomkostningerne er blandt de højeste i Kina. Det har fået mange til at finde jobs i mindre byer. Flere undersøgelser har vist, at de store byer som Beijing og Shanghai ikke længere er blandt de fortrukne valg, når nyuddannede skal finde arbejde. Desuden kræver flere og flere stillinger i de store byer tekniske kvalifikationer, som de fleste migrantarbejdere ikke besidder. Kendsgerningen er der findes et kæmpe overskud på arbejdskraft på landet, som ikke bliver brugt.

 Punkt 2:

En alvorlig ubalance mellem køn. Ifølge Kinas Statistiskbureau fødes der 120 drenge for hver gang der bliver født 100 piger. Det betyder at omkring 40 millioner ungkarle er dømt til et liv uden kone og det kan give anledning til handel med kvinder, sædelighedsforbrydelser og andre modbydelige samfundsforbrydelser. Den biologiske drift vil få nogle til at begå kriminalitet, og på det mentale plan vil bitterhed og had skabe en gruppe uden forhåbninger, hvilket vil øge faktorerne for social ustabilitet.

Problemet omkring skævheden mellem kønnene bliver ofte nævnt i kinesiske medier og noget man taler åbent om i Kina. Zhao Xiao nævner ikke selv årsagen, men det skyldes en traditionel opfattelse, hvor drengebørn er mere værd end pigebørn. Pigen forlader sin familie, når hun bliver gift og betragtes derfor for en omkostning, hvorimod drengen forbliver i familien og anses som en fremtidig kilde til indtjening. Hvordan man takler den potentielle trussel fra 40 millioner ugiftige og seksuelt frustrerede mænd er ikke et emne, som man ser offentligt debatteret i Kina indtil videre. Et af de midler, som kunne være med til at tage trykket af ventilen, kunne være lempelse af reglerne for prostitution, som er strengt forbudt i Kina.

Punkt 3:

Den aldrende befolkning. En fremskrivning fra FNs befolkningsafdeling (UNPD) viser 16.7 % af Kinas befolkning vil være over 60 år i 2020. I 2050 vil antallet stige til 31.1 %, hvilket er langt over det globale gennemsnit på 21.9 %. Det mest fremtrædende kendetegn ved forandringen i Kinas befolkningstal er ”at bliver gammel før man bliver velhavende”. Hvis vi forsætter med den nuværende familienplanlægningspolitik hvad så med fremtiden?

Udsigten til en aldrende befolkning er nok den mest kendte problematik omkring konsekvenserne af de demografiske forandringer, som et barns politikken har skabt. Den store udfordring bliver at indføre foranstaltninger for hvordan de store årgange fra 50erne og 60erne skal forsørges i fremtiden. Det traditionelle familiemønster, hvor man lever 3 generationer under samme tag, vil i fremtiden ikke længere være en realistisk mulighed. De fleste ægtepar vil ikke have plads til begge hold forældre og derfor vil det være nødvendigt med flere plejehjem og en forbedret service for ældrepleje.

 Punkt 4:

Ugunstig eliminering af kvaliteten i befolkningen. ”Reglerne håndhæves stramt i byerne, men er lempelige på landet” Hos en udbredt del af landbefolkningen og fattige familier er et barn det samme som et par ekstra spisepinde, idet udbyttet er større end omkostningerne.  Desuden har bestikkelse været blandt årsagerne til at folk på landet får to, tre eller flere børn. Disse børn vokser op under forhold, hvor især rammerne for uddannelse er dårlige. Omvendt lever de fleste folk med en høj grad af uddannelse i byerne, men på grund af leveomkostninger, arbejdspres og jagt på karriere, så er der flere som ikke ønsker at få børn. Det betyder at der i det kinesiske samfund opstår en slags udskillelse af eliten eller hvad man kan kalde et familieplanlægningssystem med en ugunstig udskilning.

Dette er et af de mere kontroversielle argumenter for at ændre ved et barns politikken. Læser man kommentarerne til Zhao Xiaos synspunkter, er borgerne i landområderne naturligvis fornærmet over beskyldningen om at tilhøre en gruppe, som trækker ned i kvaliteten i befolkningen. Man kan dog ikke komme uden om at uddannelsesniveauet er dårligere på landet og der blandt den veluddannede unge urbane generation findes en holdning om at børn og ægteskab ikke er livsnødvendigt. Om disse to faktorer, udgør en trussel mod kvaliteten i befolkningen er nok at sætte udviklingen på spidsen. Kina har i de sidste årtier været vidne til en hurtigvoksende urbanisering og en affolkning af landområderne. Forsætter denne udvikling, består udfordringen nok mere i at tilfredsstille behovet for uddannelsesinstitutioner til den voksende befolkning i byerne. I byer som Shanghai er det allerede et problem med for få børnehaver og i Beijing står folk i kø i flere dage for at få deres børn meldt ind i børnehaver, Gøres der ikke noget ved de problemer, bliver udskilningen af eliten ikke et spørgsmål mellem land og bybefolkningen, men et spørgsmål om rig og fattig.

Punkt 5:

Truslen for Kina økonomiske vækst. Alle ved at Kina hurtigvoksende økonomi skyldes landets høje opsparingsrate. Selvom regeringen i disse år har udtænkt en masse tiltag for at fremme udviklingsmulighederne for investorer og privatejede virksomheder og borgerne i nogle områder fået en basisforsikring for social velfærd, så falder opsparingsraterne ikke. Den væsenlige årsag er forandringen i befolkningen. Kinas nuværende befolkningsstruktur er oliven formet. De unge og den midaldrende befolkning er den største gruppe, som tjener mest og sparer mest. Hvis politikken ikke laves om vil Kinas befolkningsstruktur uden tvivl forandres med høj hastighed fra at være olivenformet til at have en omvendt pyramideform. Befolkningens opsparingsrate vil med sikkerhed falde og medføre fald i investeringerne, og hastigheden i den økonomiske vækst vil se en katastrofal opbremsning.

Dette punkt har relation til problematikken om det aldrende samfund, men også forudsætningen for forsat økonomisk vækst. Kinas vækst har først og fremmest været drevet af investeringer fra en høj opsparingsrate, som udgør mere end 50% af Kinas BNP. Skal man tro på Zhao Xiao er hele grundlaget for denne vækstmodel i fare, hvis arbejdsstyrken svinder ind. Spørgsmålet er om investeringer forsat skal være drivkraften bag Kinas økonomiske vækst.  Ifølge den nyeste 5 års plan er det en målsætning at forbruget skal komme til at spille en større rolle i fremtidens vækst. Om det kommer til at ske bliver spændende at følge. Selvom væksten i detailhandel er tocifret i øjeblikket, er inflationen tårnhøj og bankerne har hævet renterne flere gange i de sidste par måneder. Den kinesiske regering har dog sat som mål at borgerne skal have flere penge mellem hænderne. I øjeblikket overvejer man at hæve grænsen for hvornår der skal betale indkomstskat. Om de flere penge, så bliver spist af inflationen eller ryger ind på bankbogen i stedet for at øge forbruget og dermed erstatte investeringer, som drivkraften for økonomisk vækst er regeringens nuværende hovedpine.

Punkt 6:

Kinesernes personlighed og fremtidens skævridning. Enebørn bliver tit forkælet udover alle grænse, sammenspillet mellem individer bliver utilstrækkeligt. Hvordan skal den fremtidige generation kunne tage ansvar for den globale mission, som er at følge op på Kinas fremgang. Hvorfor er Kinas civilisation ikke forsvundet trods hård modgang? Forklaringen er det store befolkningstal. Befolkningen er civilisationens arv. Nutidens kinesiske fremgang skyldes indtil i dag ikke stigningen i gennemsnittet per indbygger, men basiseffekten af et højt befolkningstal. Hvis vi forsætter med familieplanlægningspolitiken vil den islamske civilisation, som har en høj fødselsrate, overtage Kinas position og dominere det 21. århundrede.

Det sidste punkt indholder to argumenter. Det første argument slår på bekymringen for om generationen, som vokser op med et barns politikken er socialt handikappede. Man taler om Kinas små kejsere, som er forkælede uden grænser og vokser på uden søskende, som de skal dele med. Sociologernes frygt er f.eks. om samarbejdsevnerne kommer til at lide mangler på fremtidens arbejdspladser.

Det andet argument handler om Kinas position i det globale samfund. Ifølge Zhao Xiaos skrækscenarie, kan Kina blive overhalet at den islamiske civilisation, hvis befolkningen svinder ind. Det må siges at være stærker sager. Den gængse opfattelse i Kina er den største trussel for Kinas rolle i det internationale samfund kommer fra USA og USA’s allierede Japan og Syd Korea. Det er yderst sjældent man hører den islamiske verden skulle kunne true Kinas position. Desuden må det siges at være et lidt sjovt argument , fordi den islamske verden jo består at mange forskellige nationer. Det ville måske være mere forståeligt hvis Indien, som verdens næst mest befolkede nation blev nævnt i denne forbindelse.

Under alle omstændigheder fik Zhao Xiao luftet sine synpunkter og netbrugerne fik mulighed for at dele meninger omkring et barns politikken. Kun et fåtal tog stilling til Zhao Xiaos synspunkter og dem som tog stilling var fortørnede over pointen omkring den ugunstinge udskilling. Som det kan ses er der delte meninger om et-barns-politikken.

 腾讯南宁市网友 洁子 2011-04-11 19:13:02

Det ville være bedst at få en søn og en datter. Jeg opfordrer stærkt til det bliver tilladt at få to børn. Giv fødselsrettigheden tilbage til ægteparret, den skal ikke tilhører de tykhudet ignoranter i familieplanlægningskommissionen. Desuden skal man fordømme familieplanlægningskommissionens rolle i tvangsabort og tvangssterilisation

腾讯河南省网友 幽笑 2011-04-12 22:02:20

Hvad er det for noget med ”ugunstig udskilning”. Det er en hån mod folk på landet. Selvom landbefolkningen er større end bybefolkningen, hvor mange er så i virkeligheden fra storbyen, når man går en tur på gaden?  Uanset hvor man bor, så er et barn ikke længere bare et par ekstra spisepinde. Børn skal uddannes og der skal betales udgifter.

腾讯网友 云儿 2011-04-12 16:51:31

Generationen fra 70erne er ofrene, hvis politikken ændres kan vi trods vores alder stadigt når at føde endnu et barn. Når jeg ser på de stakkels børn, så føler jeg ensomheden og presset på deres vegne. Skynd jer at tillad barn nummer to. Tøv ikke længere. Gør det for 70 generationen, giv os en sund, rationel og harmonisk familie.

腾讯广州市网友 Νìηi吥哭 2011-04-12 10:32:34

Sandt at sige, så burde man kunne få to børn. I år bliver mit barn 9 år, men ifølge reglerne i Guangzhou, skal man betale mere end 200,000 yuan i bøde, hvis man får barn nummer to. Hvem tør det? Enebørn er alt for ensomme. Jeg håber man kan få to børn.

腾讯苏州市网友 满天星 2011-04-12 08:57:59

De rige tør at få flere børn, de fattige tør at få flere børn, det er kun dem midt i mellem, som hverken er fattige eller rige, der er bange for at få mere end ét barn. Det er alt for stort et pres. Hvis man får flere børn bliver man straffet. Det er ikke muligt at man kommer til at nyde lykken, som gammel. Jeg tror at alle mænd vil have en søn. Alle de kvinder, som har født en datter er trætte af at få at vide man skal føde nummer to. Jeg hader at lytte til min svigermor fra Henan og hendes familie. Hver gang de ser mig, snakker de om, jeg skal føde en søn. Jeg er mere og mere imod at man fortrækker en søn frem for en datter. Jeg er fast besluttet på ikke at få nummer to.

腾讯广州市网友 楠和子 2011-04-11 22:59:13

Er manglen på migrantarbejdere også en begrundelse? Hvad skulle få folk til at tage til jeres kystregioner for at arbejde for jer? Landområderne er blevet udviklet og man kan finde arbejde i sin egen hjemegn, hvad siger det om problemet? Selvom du føder 100 bør, hvad betyder det så hvis du kan finde en bedre fremtid i din egen hjemegn, er det så nødvendigt at tage til de økonomiske udviklingsområder?

腾讯网友 无天可忧 2011-04-11 21:42:44

Politikken burde være afskaffet for længe side. Kineserne er alt for få. Vi er endnu ikke 1.4 milliarder og udgør kun 20 % af klodens befolkning. De ældre bliver flere, hvorfor kommer regeringen ikke med nogen tiltag? Skal man føde flere børn, som skal tage sig af de ældre? 30 år med et-barns-politik skal ænders.

腾讯新乡市网友 萤火虫 2011-04-11 21:18:10

Afskaf et-barns-politikken. Opfordrer folket til at rejse ud. Åbn grænserne og lad en del af befolkningen tag ud i verden. Brug vores fordele til at erobre verden. Lad hele verdens befolkning hører kinesiske. Kina er verdens centrum.

腾讯网友 2011年涨价 2011-04-11 20:26:01

Jeg kan kun få et barn. Familieplanlægningskommissionen tillader ikke at få flere børn. Det siges at har man fået et enkelt barn, kan man få 60 yuan hver måned, når man bliver 60 år. For et ægtepar er det kun 120 yuan per måned. Hvad kan man gøre for 120 yuan? Det er ikke engang, hvad lederne bruger på en pakke cigaretter, det samlede årsbeløb rækker heller ikke til, hvad lederne bruger på en flaske spiritus. Jeg har nu fået barn nummer to og familieplanlægningskommissionen siger jeg skal betale 30 tusind yuan for at få det andet barn registeret. Hvordan skal jeg skaffe det beløb?

腾讯网友 简.爱 2011-04-11 19:41:10

Hvis man virkelig tænker på befolkningen så tillader man barn nummer to. Men at få to børn er et stort økonomisk pres for de fleste, så regeringen burde give økonomisk støtte, så borgerne kan føle regeringens omsorg. Forbyd familieplanlægningskommissionens hadske udnyttelse, som er umenneskelig, ignorant og kun lader befolkningen lide på en måde, man ikke kan sætte ord på.

腾讯广州市网友 青花瓷 2011-04-11 19:15:30

I vores tid er det at opfostre et barn svære end noget andet. Jeg har ikke mod til at få to børn. Jeg har ikke penge til at betale bøden og desuden har jeg ikke råd til at opfostre to børn

腾讯宁德市网友 笑口常开 2011-04-11 18:36:14

Alle vil gerne have to børn, man har man råd? Hvad med barnets sygepleje og uddannelsesomkostninger? Derfor tør ingen at få flere børn.

腾讯网友 知足常乐 2011-04-11 18:08:29

Så længe man har råd til det burde man kunne få så mange børn man har lyst til. Der er ikke mange som dyrker jord på landet. Der er heller ingen som gider tage på en universitetsuddannelse, fordi fagene ikke har relation til arbejdet, og der bliver heller ikke sørget for jobs. Det er heller ikke muligt at tage en embedsmandseksamen. Jeg håber man kan få to børn og den nye politik kom snarest, så 70 generationen stadig kan nå at få flere børn

腾讯网友 阿木 2011-04-11 17:41:45

Det hele er en omgang mundlort. Hvis der er mindre folk, så bliver lønniveauet højere. Men på et punkt er jeg enig. Ubalancen mellem drenge og pigebørn kan få ugifte mænd til at hævne sig på samfundet, dette bør have samfundets og regeringens opmærksomhed

腾讯网友 雪飘客 2011-04-11 17:29:37

Hvad er årsagen til mangel på migrantarbejdere? Årsagen er at lønnen er lavere end det globale gennemsnit, det er ikke på grund af mindre antal af folk. Hvad er årsagen til at leveomkostningerne er så høje? Staten udnytter borgernes sved og tåre ved at bruge vores penge til at opkøbe andre landes gæld og ophæve gælden fra andre.  Hvorfor skal en enkelt søn eller datter forsørge 2 eller fire gamle?

腾讯毕节地区网友 ┭虚幻的边缘 2011-04-11 16:59:24

Helt ærligt, når jeg bliver 60 år og ikke længere kan arbejde vil jeg begå selvmord. Jeg har et arbejde og kan kun få et enkelt barn, i fremtiden når min datter bliver gift, skal hun tage sig af 4 gamle mennesker, som ikke arbejder. Det betyder at hun ikke ville kun koncentrere sig fuld ud på sit job, og vil give hende et enormt pres. Jeg er i 20erne, men har allerede besluttet mig til hvad jeg vil gøre i fremtiden.

腾讯吉林省网友 中医世家 2011-04-11 16:47:22

Staten kan afskaffe politikken fordi en masse fra 70erne, 80erne og 90erne ikke ønsker at få børn. Det gælder især folk med en højere uddannelse, som hellere vil nyde livet. Selvom de fik penge for det, ønsker de ikke at få børn. Så hvis nogle fra 70er årgangen stadig ønsker at få børn, så lad dem få det. De kan stadig nå det.

腾讯网友 懂·_得 2011-04-11 15:30:42

Jeg håber staten vil tillade at man kan få barn nummer to og rette op på skævheden mellem drenge og piger. Hvis det forsættet på denne måde og enebørnene bliver flere og flere, så forsvinder den kinesiske kultur med onkler, tanter, lillebror, storebror, lillesøster og storesøster.

腾讯网友 龙行 2011-04-11 11:56:11

Synes du ikke der er nok med folk i Kina? Vi er allerede 1.3 milliarder. Nummer et i verden. Vores areal er på størrelse med USA men vi har 1.3 milliarder mennesker, USA har kun lidt mere end 300 millioner. Folk med en højere uddannelse kan ikke funder arbejde og så vil du have folk til at få flere børn. Du er ikke noget menneske.

腾讯梅州市网友 潇湘月语 2011-04-11 10:24:27

Jeg synes det er alt for lidt med et enkelt barn. På vores arbejdsplads er der en meget stram kontrol, det er deprimerende. Lige meget om det er en datter eller søn, så ville to børn være lige tilpas

腾讯上饶市网友 大雁 2011-04-11 10:11:02

Godt sagt. De etniske minoriteter kan få flere børn, folk på landet kan få flere børn, ægtepar hvor ingen har søskende kan få 2 børn. Hvad opnår man ved at begrænse folk med uddannelse og talen til kun et få et enkelt barn? Hvad opnår man ved at begrænse den befolkning fra landet, som har taget en uddannelse og fundet arbejde i byerne?

腾讯仙桃市网友 维子 2011-04-11 09:52:24

Det er ikke kun folk i byerne, som ikke tør at få børn. Det samme gør sig gældende på ladet. Leveomkostninger, arbejdspres og jagten på karriere spiller også en rolle på landet.

腾讯泰安市网友 尘封de心 2011-04-11 09:21:45

Folk med en høj dannelse lever kun i byerne? Denne opfattelse er jeg imod. Du siger at os folk på landet er udannede? Hvis det ikke var for landbefolkningen, hvad ville du så få at spise?

Reklamer

3 Responses to Et-barns-politikken i Kina

  1. Pingback: Den store kinesiske folketælling « Sinofil

  2. Pingback: Sinofil

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: