Wen Jiabaos One Man Show

Den danske mediedækning af Kina har det tilfælles at majoriteten af beretninger handler om censur, brud på menneskerettigheder og mangel på ytringsfrihed. Der er langt mellem de reportager, der ikke er præget af det Kina billede, som stadigt hænger ved efter opstanden på den himmelske fredsplads i 1989. Når det er tegn på øget kontrol eller overgreb på presse og ytringsfrihed, så er der næsten altid sikret en spalteplads til dagens Kina artikel. Da Nobels Fredspris i 2010 gik til Liu Xiaobo for hans kamp for demokrati og ytringsfrihed, var der stor harme over Kina, som reagerede med husarrest af Liu Xiaobos familie og boykot af Norge. Hele forløbet blev dækket tæt i danske medier, hvor alle var skuffede over Kinas mangel på ytringsfrihed og brud på menneskerettigheder.

Når bekymringen for kinesernes manglende rettigheder øjensynlig er så stor og kan vække så meget opmærksomhed, er det forbløffende at det danske pressekorps er tavst, når én af Kinas topledere premiereminister Wen Jiabao gentagende gange taler om behovet for politiske reformer og demokratisering, som jo er efterspurgte temaer i kritikken af Kina.

Forskellen på de to personer er at Liu Xiaobos politiske agenda stort set er ukendt i Kina, mens Wen Jiabaos politiske visioner altså har skabt overskrifter og blevet bemærket af den kinesiske befolkning. Alligevel har det danske pressekorps ubevidst eller bevidst overhørt Wen Jiabaos budskaber i offentlige taler og interviews over det sidste år. I en tale til 30 årsdagen for etableringen af den økonomiske zone i Shenzhen i august 2010, snakkede Wen Jiabao om at politiske reformer var nødvendige for at holde fast i den økonomiske vækst og nævnte fire konkrete punkter:

1. Beskyttelse af folkets demokratiske og lovmæssige rettigheder

2. Mobilisering og organisering af folket til at styre statens økonomiske, sociale og kulturelle anliggender i henhold til loven

3. Løsning på problemet med overcentralisering af magt, som ikke holdes under opsyn. Opret betingelser hvor borgerne kan kritisere og kontrollere regeringen. Bekæmpelse af korruption

4 Etablering af et fair retssamfund, hvor især retssikkerheden skal sikres. Fokus på beskyttelse af de svage grupper, skabelse af en fornemmelse af sikkerhed og tillid til landets udvikling.

Lidt over en måned efter i oktober 2010 var Wen Jiabao gæst hos CNN, hvor han blandt andet sagde:

”Jeg tror at ytringsfriheden er uundværligt for hvilken som helst land, som er under udvikling og er blevet stærkt. Ytringsfriheden er indføjet i Kinas konstitution.”

”Jeg siger tit at vi ikke kun skal give borgerne ytringsfrihed, men vigtigere er det at skabe betingelser hvor borgerne kan kritisere regeringens arbejde. Det er kun under borgernes kontrol og kritiske opsyn at regeringen vil kunne udføre det bedste job, og embedsfolkene kan være til tjeneste på ærlig vis.”

CNN interviewet blev censureret i Kina og blev aldrig nævnt i de kinesiske medier til trods for det er yderst sjældent at kinesiske ledere stiller op til interview med de store kanoner fra den udenlandske presse.

I forbindelse med den nationale folkekongres i marts 2011 talte Wen Jiabao igen om politiske reformer. Hér gentog han blandt andet de fire punkter, fra talen i Shenzhen. Især budskabet om vigtigheden af folkets kritik og kontrol med regeringen trak overskrifter flere steder hos den påpasselige statskontrollerede presse.

Wen Jiabaos erklæringer har været genstand for gætterier. Mange iagttagere peger på at Wen Jiabaos, som menes at træde tilbage i 2013, har travlt med at pleje sit renommé i historiebøgerne. Et andet fremherskende synspunkt går på at Wen Jiabao anvender tomme retoriske floskler for at imødekomme og afmontere den ulmende utilfredshed med levevilkårene og social ulighed. Begge analyser konkluderer at Wen Jiabao under alle omstændigheder ser ud til at være alene med sine holdninger og der ikke er opbakning til realisering af hans hensigter.

Wen Jiabao er nok den mest populære af Kinas regeringsledere og bliver kærligt omtalt som ”Bedstefar Wen” og ”Folkets Premiereminister”. Han har ved flere lejligheder i fuld offentlighed vist en ægte omsorg og bekymring for borgene. Hans popularitet tog til i styrke, da han få timer efter jordskælvet i Sichuan, hvor tæt på 70,000 mistede livet, grådkvalt og med tårer i øjnene inspicerede katastrofen på tv. Wen Jiabao er også den eneste af toplederne, som af og til stiller op til pressekonferencer med direkte transmission, og han har flere gange besvaret spørgsmål fra netbrugerne i Kina.

Måske er det på grund af sin store popularitet i befolkningen, at Wen Jiabao ser sig selv i en gunstig position for at snakke øget demokratisering og ytringsfrihed, som traditionelt er sensitive emner at diskutere i Kina. Wen Jiabao burde om alle være indforstået med hvad risikoen for at støtte politiske reformer indebærer, da han har oplevet konsekvenserne på tætteste hold.

Hans karriere blev i højt grad skudt i gang af den reformvenlige Hu Yaobang, som hentede Wen Jiabao til at arbejde helt tæt på magtens korridorer. Hu Yaobang var partiformand fra 1982 til 1987, men blev væltet som følge af studenter demonstrationer i 1986. Hu Yaobangs død var én af gnisterne, som antændte protesterne på den himmelske fredsplads i 1989 og hans navn er stadigt et politisk følsomt emne.

Wen Jiabo tjente også under en anden reformtilhænger, den tidligere premiereminister Zhao Ziyang. Det var Zhao Ziyang, som sammen med blandt andet Wen Jiabao, tog ind på den himmelske fredsplads og udtrykte sympati for demonstranterne, hvorefter han blev fjernet og sat i husarrest indtil sin død.

Det er nærliggende at tro, Wen Jiabaos politiske visioner er formet under sin tætte forbindelse til to markante topledere, hvis arbejde for politiske reformer beseglede deres politiske skæbne. I foråret 2010 skrev Wen Jiabao en bemærkelsesværdig hyldest til Hu Yaobang, som stadig ikke er blevet rehabiliteret.

Set i det lys virker Wen Jiabaos budskaber troværdige. Problemet for Wen Jiabao er, som de fleste analyser konkludere, at han er i undertal med sine synspunkter. Men hans popularitet i befolkningen kan de politiske modstandere ikke ændre, og det er nok en væsentlig årsag til Wen Jiabao ikke bliver væltet af stolen, som det skete for Zhao Ziayang og Hu Yaobang. Læser man kommentarer fra de kinesiske netbrugere, så er Wen Jiabao og hans budskaber populære, men der er ikke den store tillid og tro på projektet.  Her nogle kommentarer til Wen Jiabaos bemærkning om behovet for borgernes kritik og kontrol af regeringen fra nyhedsportalerne Sohu og Netease

搜狐社区: 陆地飞鱼2010-03-16 17:10:52137572266

Kritik er nødvendigt. Regeringen skal ikke kun lytte til de positive ting, en regering som overhører de negative ting er ynkelig.

搜狐网友2010-03-09 22:12:22137351103

Premiereministeren er hele folkets premierminister, men der er nogle hunde, som ikke lytter til dig. Hvad vil du gøre? De er allerede korrupte. Premiereminister dine intentioner er gode, men at realisere dem er det sværeste. Det er ingen som kan fuldføre denne mission. Jeg græder.

搜狐网友2010-03-05 21:00:26137216348

Jeg er rørt over premierministerens ønske. At dette kan siges er helt utroligt. Selvom det ikke er muligt for din generation, er det måske noget som kan ske om 100 år. Men at du kan forslå det, er et stort bidrag til Kinas civilisation

搜狐社区: yyy515421so2010-03-05 21:45:55137217383

Det er godt sagt, Premiereminister Wen. At magten udføres under solstråler er hele folkets håb. Det er den eneste måde et samfundet bliver stabilt og harmonisk

搜狐网友2010-03-05 17:04:19137210825

Det er ikke regeringen som skal kontrolleres og kritiseres. Men det er nødvendigt med parties og befolkningens kontrol af lederne. Så længe magten ikke misbruges og beslutninger tages ved princippet of demokratisk centralisme, kan fejltagelse også forstås

搜狐网友2010-03-05 15:56:24137208512

Premiereministeren siger det meget godt. Regeringsdepartementer på alle niveauer er vant til ros og klappen i hænderne. Nu må de vænne sig til kritik og kontrol. Det er ægte demokrati og frihed.

搜狐网友2010-03-05 13:05:11137202492

Man bør ændre ved kontrollen af medierne og kontrollen på nettet. Borgerne skal have ytringsfrihed. Medierne skal ikke kontrolleres af regeringen og loven skal ændres før man kan tale om en effektiv kontrol af regeringen.

搜狐网友2010-03-05 15:25:53137207447

Nytter det at kritisere og kontrollere regeringen? Hvor modig man end er, virker kritikken ikke. Det vigtigste er hvordan man opretter et direkte valgsystem, hvor befolkningen kan vælge eller fjerne inkompetente embedsmænd, så de lokale embedsmænd tjener folket på en ærlig og villig måde. Det er også vigtigt at medierne bliver mere uafhængige. For ellers vil det ikke have en effekt på kontrollen, når dagligt og uafbrudt gentager ledernes ”innovations teorier”. Det vigtige er hvordan man opretter samfunds og arbejdsmoralen, så man slipper for de embedsmænd, journalister, jurister osv som ikke lever op til kravene.

搜狐网友2010-03-05 15:13:31137206972

Kritik resultere ofte i hævn, hvem tør kritisere?

搜狐网友2010-03-05 15:00:39137206535

Folket kritik bør udføres med anonymitet for at forhindre hævntogter

搜狐网友2010-03-05 14:53:47137206263

Befolkningen lytter ikke til reklame, men ser på de helbredende effekter

网易浙江省宁波市网友 ip:122.246.*.* 2010-03-05 14:39:28 发表

Spørgsmål til Premiereminister Wen: Når folk kritisere eller anklager en embedsmand, hvordan undgår man at blive arresteret og undersøgt for bagvaskelse? Har centralregeringen forholdsregler?

网易四川省成都市网友 [12345677889]: [加关注] 2010-03-05 14:44:38 发表

Først og fremmest skal man sikre mediernes og journalisterne interview rettigheder. Embedsfolk skal være ansvarlige for at besvare journalisternes spørgsmål.

网易贵州省网友 ip:114.135.*.* 2010-03-07 18:00:35 发表

Det har vi allerede hørt for mange år tilbage. Befolkningen har ingen interesse i at kontrollere,  men håber at alle departementer udfører deres arbejde uden at ”døren er lukket”, ” uden det ikke handler om at tabe ansigt”, ”alt ikke bliver besværliggjort”, ”intet kan løses før man betaler penge under bordet”. Så er befolkningen taknemlig

网易北京市网友 ip:111.161.*.* 2010-03-05 16:01:02 发表

Vores gode premiereminister siger hvad befolkningen tænker. Men hvem tør kritisere regeringen? Det kan først ske, når man er sikret af loven og systemet. For eller bliver der aldrig sat en stopper på forfølgelse på tværs af provinserne. Premiere Wen, jeg ønsker dig et langt liv og godt helbred.

网易江苏省苏州市网友 ip:222.92.*.* 2010-03-05 14:46:48 发表

Ideen er meget god og der er tænkt på befolkningen, men jeg frygter at blive snydt af dem længere nede på rangstigen, og at de ikke udfører denne gode politik. Jeg forslår man opretter en komplet pakke med en proces for hvordan man kan kritisere og kontrollere.  Det ville realisere folkets ønske.

网易浙江省杭州市手机网友 ip:211.140.*.* [手机上163.com看贴回贴] 2010-03-05 14:30:28 发表

Jeg værdsætter hvad Premiereministeren har sagt. Men i virkelighedens verden er der mange folk, som har kritiseret embedsfolk og regeringen blevet fastsat for bagvaskelse. Jeg håber partiet og regeringen vil afskaffe den anklagemulighed for regeringen og dets embedsmænd

网易山东省枣庄市网友 ip:218.59.*.* 2010-03-05 13:50:57 发表

Godt, en regering som bryder sig om kritik fra folket er en voksen regering

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: