Ær dine forældre eller bliv sagsøgt

Kinas ministerium for borgernes anliggende har forslået at loven for beskyttelse af ældres rettigheder, skal udvides med et punkt som gør det lovligt for de ældre at hive deres børn i retten, hvis de ikke kommer regelmæssigt på besøg. Spørgsmålet er om lovforslaget er nødvendigt i en kultur med tætte familierelationer og hvor respekten for den ældre generation er udbredt.

Når man læser om kinesisk samfundskultur kan man ikke undgå at støde på konfucianismens rolle i samfundsstruktur og sociale mønstre. Der findes meget litteratur om konfucianismen, men desværre har de fleste bøger en tendens til at gøre emnet kompliceret og langhåret. Èn af de bedste beskrivelser finder man i ”Kinesisk Filosofi”, som er forfattet af David Favrholdt, der blandt andet er tidligere professor i filosofi ved Syddansk universitet. Ifølge Favrholdt bygger kernen i konfucianismens samfundsetik på gamle dyder, om ”sønlig hengivenhed”, der kommer til udtryk ved sønnens respekt for faderen og at sønnen kender sin rette plads i familien. Samme forhold skal gøre sig gældende mellem undersåt og hersker. Sønlig begivenhed bliver dermed gjort til en grundpille og en vigtig forudsætning for det lykkelige samfund. Med den basisviden burde det umiddelbart være nemt at gennemskue sammenligningen med konfucianismens samfundslære og Kinas politiske system.

Kineserne beskriver selv det tætte forhold i familien og respekten for den ældre generation som vigtige egenskaber, der kendetegner kinesisk kultur. I Kina er det almindeligt at bo 3 generationer under samme tag. Det er en praktisk foranstaltning, fordi bedsteforældrene kan passe barn, når forældrene er på arbejde. Den ældre generation er desuden sikret en alderdom i trygge rammer, idet den yngre generation tjener penge til at brødføde familien. Det er også normalt kinesiske unge bliver boende hos deres forældre indtil de bliver gift. Altså stik modsat af Danmark, hvor de fleste unge vælger at flytte hjemmefra.

Til trods for indflydelsen på familie og samfund, så har de konfucianske dyder haft svære betingelser i nutidens kinesiske familie. Det skyldes flere årsager:

Før har fremmest har Et-barns-politiken, som blev skudt i gang i slutningen af 70erne, skabt en forældregeneration, der står i det dilemma at man på grund af pladshensyn må vælge mellem at bo med sine egne forældre eller svigerforældrene.

Dernæst har den kinesiske vækstpolitik, som hovedsagligt har koncentreret sig om udviklingen i storbyerne og de østvendte provinser medført en øget mobilitet og søgen mod uddannelse og jobmuligheder i storbyerne. Konsekvensen er at 80er generationen, hvor langt de fleste er vokset op som enebarn, i større grad end tidligere efterlader deres forældre alene.

Den tredje årsag skyldes Kinas overgang til markedsøkonomi, hvor mange kinesere peger på dynamikken mellem markedskræfter og konkurrence som indirekte årsager til stigende kynisme, hvor man er sig selv nærmest. Hvis man tager med offentlig transport i Kina er det ikke normalt de unge rejser sig op for at tilbyde sin siddeplads til en ældre medpassager.

I det seneste årstid har man i kinesiske fjernsyn kunne se en kampagne for at forbedre samfundsmoralen. Scenen er en bus, hvor alle siddepladserne er optaget, den eneste som står op er en ældre dame. Man følger tankerne hos de siddende passagerer, som venter på én af de andre letter sig og tilbyder sin siddeplads.

I Kina, hvor generationen fra de store årgange, som er født i 40erne og 50erne står på trapperne til at blive pensioneret, vækker forandringerne i den traditionelle familie og den stigende kynisme bekymring hos regeringen. Demografien i Kina vil nemlig i de næste årtier, opleve en betydelig ubalance mellem den ældre og yngre generation. Spørgsmålet om der er nok hænder til at forsørge den ældre generation bliver mere og mere aktuelt.

Måske er det på grund af konfucianismens svækkede indflydelse, eller måske er det et led i at imødekomme problemerne med den voksende ældregruppe at ministeriet for borgernes anliggende mener de ældre skal have mulighed for at sagsøge børn, som ikke kommer på visit.

Her et udpluk af reaktioner på det nye lovforslag fra Tianya, Yahoo og QQ

 

作者:LILIU_27 回复日期:2011-1-5 14:24:00

Jeg skal forsørge mine forældre, opfostre min datter og købe lejlighed. Men jeg har ikke råd til at købe lejlighed, så jeg lejer et sted og bo, jeg har ikke råd til at spise kød, så jeg spiser grøntsager. Hvis jeg besøger mine forældrer bryder jeg loven, hvis jeg ikke opfostrer min datter bryder jeg loven Hvis jeg ikke går på arbejder, hvem betaler min løn, hvem forsørger mig? Jeg er ikke engang i stand til at forsørge mig selv, hvordan skal jeg så kunne forsørge mine forældre og min datter? Hvis der er nogen som køber en bolig til mig og løser min problemer med at forsørger forældre og barn, så  har jeg intet imod at være slave. Hvad er moral? Skal moral bestemmes af loven? Hvis det bliver til en lov, så bliver fængslerne i Kina overfyldte. Eliten har ingen moral, men vil have alle os andre til at snakke om moral. Hvilken joke.

作者:lanvip1 回复日期:2011-1-5 18:03:00

Hvad betyder det at man regelmæssigt besøger sin familie? Er det én gang om ugen eller én gang hver måned? Hvad vil det indebære at komme på besøg? Købe lidt æbler med hjem, eller smide lidt penge på sengen? Mon ikke at loven kun er mentalt betryggende for de ældre?

holleting IP:210.242.*.* 2011-01-06 01:31:34

Idiotisk lovforslag. Alle familier slås med deres egne problemer. Mine forældre bor på landet, er analfabeter, og kan ikke omstille sig til livet i storbyen. Hver dag har vi travlt med at tjene penge for at forsørge familien, hver måned sender vi penge til de ældres leveomkostninger, køber ting for at vise hengivenhed, man har så travlt at man ikke kan få vejret. Man skal også sørge for bolig og  hvis de bliver syge skal man straks sende penge. Nu vil man også gøre det lovpligtigt at besøge sine forældre?

wmh1015 IP:110.228.*.* 2011-01-05 20:24:23

Generationen som er født i 80erne burde reagere på statens et-barns-politik. Specielt i byerne, hvor man kun føder et enkelt barn. Staten må betale regningen til den gruppe, som nærmer sig de 60 år. Denne gruppe får problemer med at blive forsørget som ældre. Jeg forslår staten giver en kontanthjælp på 1000yuan per måned til alle, som kun har fået et enkelt barn fordi børn af denne gruppe forældre ikke har mulighed for at forsørger deres forældre. Det skyldes statens politik.

mmm62@yahoo.cn IP:120.42.*.* 2011-01-05 13:25:47

Lønnen er så lav man næsten ikke kan forsørge sig selv, hvor er pengene til transport, når man skal besøge sine forældre? Huspriserne er så høje man at man næsten er tvunget til at leve på gaden, man har ikke råd til at købe bolig og bo med sine forældre.  Man burde først gøre noget ved lønstigninger og reducerer huspriserne. Det ville for alvor give bedre mulighed for unge og ældre at være sammen. Vær ikke så hensynsløse at give unge mennesker flere byrder. Livet er allerede hårdt.

莪浍侢冋唻哋 2011-01-05 06:53:15

Det er ikke fordi vi ikke viser respekt for vores forældre. Men arbejdsbyrden er stort, konkurrencen er intens, hvem har tid til at tage hjem? Tro ikke at alle har lige så gode vilkår, som embedsmænd, der har penge og fritid nok. Vis lidt omtanke for os andre.

招财小王爷 2011-01-06 21:13:54

Jeg ville gerne tage hjem, men det er umuligt. Vi er ikke embedsfolk, men arbejder med salg af drikkevare. Jeg står op klokken 6 om morgen og kommer hjem klokken 21. Jeg har ikke tid til at spise frokost og har travlt med at nå det ene og det andet. Der er ingen løn for overarbejde, og hvis man tager fri, bliver der trukket dobbelt i lønnen og man mister sin bonus. Min dagsløn er 50 yuan , men jeg mister 150 yuan ved en fridag. Hvis man har fire timers overarbejder tjener man intet, men kommer man 20 minutter for sent koster det 20 yuan i straf.  Til jer som laver loven kan i ikke komme med en løsning på denne problematik? Jeg ville meget gerne hjem, jeg savner mit hjem.

小小“刁民” 2011-01-06 12:10:31

Hvem vil ikke gerne besøge sine forældre? Selvom samfundet er i forfald vil man gerne være god overfor sine forældre. Men med en lav løn, hvem refunderer transport udgifter, hvem giver flere feriedage? Det er samfundet, som umuliggør at besøge sine forældre. Vær en smule realistisk og borgerne vil være taknemlige.

梵天净土 2011-01-05 23:30:38

Regeringen bruger penge på at købe amerikanske statsobligationer, men hvor mange plejehjem af høj standard har man bygget i Kina? Anbring de ældre under gode forhold hvor man kan tage sig af dem, hvor ville det være et godt projekt for borgene. Hvorfor gør I ikke noget ved det? Jeg undrer mig meget. I har brugt så mange af landets penge, men problemerne med ældreomsorg, hospitaler, uddannelse og bolig er stadig uløste. Det er utroligt med alle de penge, som er gået til korruption og er forsvundet ud af landet. Statens penge bliver brugt uden omtanke. Og så laver man sådan en ny lorte plan. Hvor skrækkeligt, hvis folk i vesten så det, vil de grine til tænderne falder ud

腾讯网友 一场游戏而已 2011-01-05 22:51:04

Det er totalt latterligt med den lov. Jeg besøger selv mine forældre så snart jeg har mulighed for det. Det behøver jeg ikke have en lov til. Det ville være det samme som at kræve manden skulle have sex med sin kone 3 gange om ugen. Brug hellere tid på at borgernes ejendom ikke bliver udsat for nogen som helst overgreb. Det er vigtigere end alt det andet.

白云 2011-01-05 22:40:48

Efter at have læst så mange indlæg, synes jeg der er endnu større behov for denne lov. Når man ser alle de folk som er imod loven, så forstår at samfundets respekt for de ældre generation er forsvundet.  En søn eller datter kan ikke på grund af alle mulige undskyldninger eller besværligheder frasige sig ansvaret for at vise respekt for forældrene. Faktisk er et telefonopkald også at vise omsorg. Denne lov har stor betydninger for de børn, som skal forsørge deres forældre.

一笑而过 2011-01-05 08:48:16

Jeg savner mine forældre, men jeg skal leve. Der er ingen vej udenom. I snart et år har jeg ikke været hjemme. Jeg kan ikke gøre andet end at ringe tit og give en lille smule penge til de gamle. Livet er hjælpeløst, alt koster penge. Jeg tænker tit på at selv mine forældre kan jeg ikke tage hensyn til, hvad er det i virkeligheden vi forsøger at opnå?

残月/睡柳岸 2011-01-05 09:14:00

At komme regelmæssigt på besøg er et spørgsmål om moral og familie følelse. Når loven bliver indført er det så ulovligt hvis man ønsker at tage hjem, men ikke kommer hjem? Hvis børnene ikke kommer hjem, hvordan ville man som forældre kunne sagsøge sit eget barn? Hvis man bruger loven til at tvinge sit barn til at komme på besøg ville det ikke gå ud over familiefølelserne? Jeg forsøger ikke at hjælpe dem, som ikke ønsker at tage hjem, det er kun få børn, som ikke har lyst til at tage hjem. Det som samfundet i virkeligheden burde gøre er at løse problemerne for de unge, som ikke har mulighed for at tage hjem.

秋天—真彩 2011-01-05 10:07:13

Det er et spørgsmål om moral, som ikke kan løses ved hjælp af en lov. Det er et samfundsproblem, hvor man først bør løse problemet med livsforsikring og pension, så de ældre kan forsørges. Det er vigtigt at lave et nationalt system for social sikkerhed. Man skal ikke skubbe samfundsproblemerne overpå familierne og individet,

One Response to Ær dine forældre eller bliv sagsøgt

  1. Pingback: Et-barns-politikken i Kina « Sinofil

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: