Urbanisering

Tal fra Kinas statistikbureau, viser indbyggertallet i byerne er steget fra 27 % i 90erne til 50 % i 2010. Det betyder at indbyggertallet i byerne er vokset fra 312 millioner i starten af 90erne til mere end 600 millioner i 2010, altså en fordobling på omkring 20 år. Man kan argumentere for at folkevandringen mod byerne følger en global trend. Ifølge tal fra FN, udgør befolkningen i byerne op til 75 % i udviklede lande, mens befolkningen i på landet udgør omkring 60 % i udviklingslandene. I Kina er urbaniseringsprocessen i høj grad konsekvensen af en politisk prioritering i begyndelsen af 90erne, hvor man satsede på at skabe attraktive forhold for investeringer og produktion i storbyerne og det omkring liggende opland i kystprovinserne. Den langsigtede plan var at skabe velstående regioner i kystprovinserne, som herefter skulle fungere som springbræt til at føre resten af nationen ud af fattigdom.

Desværre virker planen ikke efter hensigten, idet udviklingen har skabt et alt for skel i levestandarden mellem land og by. Befolkningen på landet har naturligvis ikke haft tålmodighed til at vente på at velstanden i storbyerne skal sprede sig til landområderne og derfor har storbyerne oplevet en eksplosiv befolkningsvækst. Det har voldt problemer i storbyerne med f.eks. stigende ejendomspriser, overfyldte hospitaler, mangel på børnehaver og færre muligheder for færdiguddannede. Den kinesiske regering har indset nødvendigheden for at skabe bedre levevilkår på landet, men det er en kamp mod uret, fordi en stor del af den unge generation forsat rejser til storbyerne for at realisere drømmen om et bedre liv.

Wang Ping som er medlem af det kinesiske folks politisk rådgivende konference (KFPRK)og til dagligt arbejder som museumsleder i Beijing, har fået en del omtale, fordi hun kalder det en tragedie at opmuntre unge mennesker fra landet til at tage en universitetsuddannelse. Hun begrunder synspunktet med de unge ikke kommer tilbage til landområderne, når de har taget deres uddannelse, men bliver boende i de store byer. For de fleste er det en usikker fremtid, hvor man ikke er sikret job efter en dyr uddannelse og  ikke har råd til at købe ejendom og skabe sig en stabil tilværelse.  Ifølge Wang Ping risikerer man at livet i landområderne, som er en vigtig del af Kinas kulturarv, er i fare for at forsvinde. Wang Ping mener at det derimod er en god ide for de unge fra landet at tage en teknisk erhvervsfaglig uddannelse, fordi man med den baggrund ikke er tvunget til at bosætte sig i byerne, men kan vende tilbage og bruge sine evner.

Wang Pings forslag kan læses som en mulig løsning til at lette trykket på storbyernes befolkningsvækst, som efterhånden nærmer sig et mætningspunkt. Det er svært at være uenig i begrundelsen om at betingelserne for at leve i storbyerne ikke altid er en dans på roser og Wang Pings intentioner er sikkert gode nok. Problemet er hun ligesom regeringen ikke har et bud på, hvad der skal motivere de unge til at bosætte sig i landområderne. Det er måske årsagen til, at Wang Pings udmelding har udløst en del harme blandt de fleste, der har kommenteret hendes udtalelser. Hendes synspunkt bliver kritiseret som et forsøg på at holde fast i kløften mellem land og by og afskære de unge på landet fra at opnå de samme muligheder som befolkningen i byerne.

Spørgsmålet er dog om ikke Wang Ping synspunkt ikke har et skjult budskab, som er blevet overset, fordi hun ikke selv får fremhævet pointen. Hvis man skal forhindre landområderne kun bliver bosat af ældre og svage, så er det ikke tilstrækkeligt med økonomisk incitament. Det kræver en ændring i mentalitet og et opgør med forestillingen om guld og grønne skove kun findes i byerne.

 

 

2011-03-11 11:18:57

De KFPRK medlemmer er nogle svin. Formålet med uddannelse er at forbedre det kulturelle og videnskabelige niveau hos befolkningen. At de unge fra landet tager til byerne er ikke på grund af uddannelse, men på grund af forskellen mellem land og by. De idiotiske KFPRK medlemmer burde vide bedre.

2011-03-10 20:10:36

Hvad har det svin tænkt sig at gøre? En typisk repræsentant for borgerskabet. På et tidspunkt hvor der er mangel på migrantarbejdere forråder man humaniteten, udnytter folk til sidste blodsdråbe, uden at give lønstigninger og så kommer man med denne ide. Det er at undertrykke og holde folk på landet som slaver. Du må ikke læse bøger, lære skrifttegn, du må ikke bruge våben til at forsvare dine rettigheder. At tage en uddannelse er ikke nødvendigvis brugbart, og man kan ikke overhale de privilegerede, som er født med en sølvske i munden. Men man kan ved slid og hårdt arbejde tjene penge og tjener man nok, kan man tage væk fra dette korrupte land. Hvis du ikke vil lade folk fra landet tage en uddannelse hvad skal de så gøre? Skal de sprænge dine jasminer i luften? Svin!

2011-03-10 11:44:41

Jeg synes Wang Ping er blevet misforstået. Wang Ping tager fat ved essensen i kinesisk kultur. Hvis livet på landet forsvinder, så bliver det svært at finde kulturarvens rod. Udvikling behøver ikke at ske i samme hastighed,

2011-03-10 10:17:37

I et socialistisk samfund skal der være lighed for alle. Det har været en del af undervisningsloven fra tidernes morgen. Problemet med at finde arbejde er ikke forårsaget af studerende fra landet, men skyldes uddannelsessystemet. Det er utroligt man kan lave en åbenlys fejl ved at dreje uddannelsessystemets problemer over på uddannelsen af landbefolkningen. Det er korrekt man bør opmuntre de unge fra landet til at tage en teknisk uddannelse, men det bør også gælde for de unge i byerne.  Desuden lærer man jo heller ikke, hvordan man sår markerne på en teknisk uddannelse. Wang Ping har vist ikke nogen klar ide om forholdene på de tekniske uddannelser. Jeg synes staten bør rydde op blandt den slags uddannelser. Regeringen bør skabe flere jobmuligheder og undervisningsministeriet bør ændre formen for adgangseksamen til videregående uddannelser.

2011-03-10 10:17:44

Tage tilbage til landet? Det må være en joke? Overalt ser du unge, som efter underbygningen tager ud og finder arbejde. De gider ikke vende tilbage. At opfordrer dem til ikke at gå på universitet er forkert. Det ville være mere passende at opfordrer til ikke at fokuserer alt for meget på eksamensbevis. Det er kun 20% af universitetsuddannede i Kina, som bliver en værdi for samfundet. Resten er spild af ressourcer på uddannelse og er faktisk ikke i en bedre position end dem som er uddannet fra en teknisk skole. Universiteterne burde begrænse adgangen, så ville en mange glemme tanken om at læse på universitetet og man ville ikke spilde så mange ressourcer. Der burde ikke være for mange folk som lever på landet. Landbruget bør moderniseres hurtigst muligt, hvis et stort antal planter afgrøder er omkostningerne alt for høje og det kan ikke betale sig. Alle tager til byerne for at tjene penge og bliver rige. Da vi var små blev vi fortalt af lærerne, hvis du ikke er flittig kan du ikke på universitetet, og så skal du ikke bliver misundelig når du ser andre folk kører i bil og har fået en køn kone. Under sådan et uddannelsessystem vil man i hele livet jage efter lykken med bil, hus og penge i de store byer. Det ville være bedre at reformere uddannelsessystemet frem for at forbyde folk at tage på universitetet.

2011-03-10 11:00:31

At opfordrer unge fra landet til at opgive en universitetsuddannelse er for at skabe flere jobmuligheder for de unge i byerne. Ideen er at unge fra landet skal afgive deres rettigheder til de unge i byerne. Det er virkeligt ondt. En masse sektorer har brug for smarte og intelligente talenter.  Der er en masse kloge hoveder på landet, som burde få en bedre uddannelse, det ville skabe bedre udviklingsmuligheder for vores land. Man skal da ikke altid lade nogle af de store demente hjerner hos befolkningen i byerne udvikle og forske i teknologi. Hvis det kører på den måde er det slut med Kina

2011-03-10 11:53:58

Jeg synes Wang Ping har en smule ret. Jeg ved godt man siger at universitetet er vejen mod en bedre fremtid, men det er vel ikke den eneste vej? Faktisk er formålet med hendes forslag at sige statens makro-økonomiske politik har slået fejl. I Sydkina  mangler man 4 millioner arbejdere, men i Nordkina kan 6 millioner ikke finde arbejde. Er det ikke regeringens problem? Wang Ping taler på vegne af de fattige.

2011-03-10 13:51:17
Hun er en feudalsk kvinde, som helt sikkert har betalt sig til at blive medlem af KFPRK. Hun har ingen viden og er ikke i stand til at tænke. Har du glemt at formand Mao var bondesøn og kæmpede for Kinas befolkning? Ligeberettigelse er statens politik. Ville Mao have lyttet til dig hvis han levede? Ville det nuværende Kina eksistere, hvis formand Maos far havde lyttet til dig? Tag selv til landet og dyrk jord. Du spiser mad, som bønderne har dyrket. Du burde tænke på hvordan man løser problemerne i stedet for at sætte udviklingen tilbage

2011-03-10 20:20:20

De unge fra landet er under stort pres. Deres forældre har ingen pension og forældrenes udgifter afhænger af børnene. Omkostningerne for at dyrke land er høje og profitten er lav. Tildeling af landbrugsjord bliver mindre og mindre, fordi jorden bliver brugt af staten. Hvis de ikke tager til byerne for at arbejde har den ingen mulighed for at tjene til deres forældre. Selvom livet i storbyen er hårdt, så tjener man mere end på landet og det er årsagen til søger mod byerne. Hvis staten kan løse problemet med pension til befolkningen på landet, så ville situationen være bedre.

2011-03-11 16:30:53

Jeg synes hun har ret. Kun er mindre antal af de allerbedste hoveder burde gå på universitetet. Universitetsuddannelsen i Kina vil gerne udvikle sig i retning mod befolkningen og forbedre befolkningens egenskaber, men flertallet af nutidens forældre i Kina sidder stadig fast i fortidens forestilling, hvor universitetet er den gyldne vej til at forandre livet. Prøv selv tænk over det. Er det værd at bruge så mange penge på at læse på universitet? Hvad er det man lærer? Kan man finde arbejde bagefter? Med undtagelse af dem som har ekstrem gode resultater, så er der ingen grund til spilde sin ungdom. Man behøver ikke at læse på universitet for at blive en succes.

Reklamer

2 Responses to Urbanisering

  1. Pingback: Kinas Hukou system « Sinofil

  2. Pingback: Den store kinesiske folketælling « Sinofil

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: