Wen Jiabao på “chatten”

Den 27 februar var premiereminister Wen Jiabao forbi nyhedsbureauet Xinhua for at svare på spørgsmål fra Kinas netbrugere i en direkte transmission på nettet. Selvom internettet i Kina er udsat for censur, så har netdebatten været med til at skubbe grænserne for ytringsfriheden. Wen Jiabao har tidligere fortalt, han læser  med på nettet for at få en bedre fornemmelse for borgernes bekymringer. Det er sikkert og vist, at der har været et filter,  så de mest kritiske og ømtålelige emner som demokrati, Tibet og Liu Xiaobo ikke slap igennem til Wen Jiabao. Men at gå på opdagelse i de indlæg, som løbende blev opdateret, giver et godt indtryk af hvilke emner borgerne gerne må ytre sig om, og hvilke problemer  regeringen er lydhøre overfor og tager alvorligt.

Det er karakteristisk for størstedelen af indlæggene, at afsenderen tager udgangspunkt i egne problemer,  som i de  fleste tilfælde drejer sig om  løn og job set i forhold til de stigende priser. Men der findes også indlæg, hvor man bekymrer sig om uddannelse, ulighed, korruption og forholder sig kritisk til samfundsudviklingen. Interessant er det også at finde kommentare, der drejer sig om rettigheder for homoseksuelle, handikappede og kvinder. Det viser at bevistheden omkring individets rettigheder er nærværende og noget som altså sagtens kan debatteres i Kina. Begreber som lykkeindeks er i de senere år dukket frem i Kinas samfundsdebat og er med til at definere samfundets og regeringens ansvar overfor befolkningen. Denne udvikling skyldes blandt andet, at den kinesiske regering i de senere år har haft størrre fokus på velfærd og livskvalitet fremfor økonomisk vækst, som var mantraet i 90erne.

 

Om uddannelse:


 

 

 

105121 (2011-02-27 15:37:20)

Jeg er en lærer fra landet og mit store problem er følgende: Mange børn værdsætter ikke muligheden for at gå i skole, men tager væk for at arbejde. På grund af den hurtige økonomiske udvikling, det stigende behov for arbejdskraft og faldende krav til færdigheder, så opfordrer mange forældre deres børn til at rejse væk for at arbejde og tjene penge til familien. Guleroden for at de unge skal tage en højere uddannelse mangler og derfor vælger de en fremtid som ufaglærte arbejdere.

96034 (2011-02-27 14:46:47)

I 10 år har jeg fulgt undervisningen af børn i Shenzhen og har opdaget at skolefaciliteterne er på højeste niveau (bygning og klasselokaler), men kvaliteten af undervisningen er dårlig og mange både dygtige og dårlige elever får ekstraundervisning efter skole. Jeg har set en masse undersøgelser som viser at mange undervisere mangler ansvarsbevidsthed. Den væsentlige drivkraft for ekstraundervisning bør være ansvar overfor de unge. En lærerløn er ikke lav (i det mindste ikke i Shenzhen), men mange lærere deltager i ekstraundervisning, og tjener ekstra. I klasselokalerne bliver der ikke undervist tilstrækkeligt, men der bliver holdt tilbage, så elevernes resultater ikke forbedres og eleverne får skylden. En solid uddannelse skaber en stærk nation.

99052 (2011-02-27 14:56:23)

Med hjælp fra staten og partiet er leveforholdene for folk på landet blevet forbedret, men uddannelsen halter efter. Mange unge fra landet færdiggør ikke de obligatoriske 9 års skolegang. De går tidligt ud af skole for at arbejde. Jeg mener det har noget at gøre med manglende investering i skoler, uddannelsessystemets mangler, og holdningen hos forældre og de unge. Jeg håber at partiet og staten vil tage hånd omkring uddannelsen på landet.

Priser og bolig


 

 

 

105101 (2011-02-27 15:33:51)

Jeg er leder i en lille landsby og har arbejdet i 11 år. Min månedsløn er 1200 yuan, men ejendomsprisen er 3700 yuan per m2, hvor længe skal jeg vente før jeg har råd til at købe ejendom?

105092 (2011-02-27 15:33:09)

Jeg blev færdiguddannet for et par år tilbage og har arbejdet 5 år ved politiet, men har kun haft en enkelt lønstigning, i øjeblikket er lønnen på 1800 yuan. Jeg bruger 800 yuan på boligleje, 300 yuan på el og vand, mit budget for fødevarer er 500 yuan, 100 yuan går til telefonregning, og 100 yuan bruger jeg på transport. Hele min månedsløn bliver opbrugt. Lejepriserne stiger og i Xian finder man ingen husleje til under 1000 yuan. At finde en kæreste behøver man ikke at snakke om. Jeg håber premiereministeren også vil vise hensyn til generationen fra 80erne.

102805 (2011-02-27 15:08:45)

Jeg er fra landet og født i 80erne. I øjeblikket er jeg lidt hjælpeløs på grund af de høje priser. Jeg håber premiereministeren vil se på disse tal. Omkostningerne for 4 års uddannelse ligger mellem 60 til 120 tusind yuan. I vores by er boligpriserne på 4000 yuan per m2. 30% udbetaling til en bolig på 90m2 er mere end 100 tusind yuan. En månedsløn er på 2000 yuan hvoraf der skal betales 1500 yuan til boliglån per måned. Man vil også gerne have barn, når man er gift. Mælkepulver koster omkring 200 yuan. Det er ikke underligt at nogle af mine venner skriver: Der skal kæmpes for at tjene til mælkepulver, nedtur. Jeg vil spørge om der ikke findes nogen løsningsmodeller.

1030 (2011-02-26 20:46:51)

Grænsen for personlig indkomstskat er en smule lav. Folk fra landet som får en løn på lidt mere end 2000 yuan skal betale personlig indkomstskat. Nogle folk med en høj indtægt betaler personlig indkomstskat, mens andre slet ikke betaler noget. Forskellen mellem rig og fattig bliver større. Er det ikke muligt at hæve grænsen for personlig indkomstskat bare en lille smule?

1263 (2011-02-26 20:49:55)

Jeg har en mellemuddannelse og arbejder for Huawei. Jeg har konstant overarbejde og min månedsløn er kun på godt 4000 yuan. Jeg synes den personlige indkomstskat er for høj, jeg skal betaler mere end 200 yuan hver måned. Desuden er der sygeforsikring, pension, boligfond og en andre række udgifter, som samlet løber op i 1000 yuan. 25% af lønnen går til udgifter. Penge er efterhånden intet værd, der er også forældre og barn at tænke på. Med sådan en lille smule penge er det næsten ikke muligt at leve. Kan staten ikke hæve grænsen for personlig indkomstskat så det bliver lettere for borgerne at leve?

2465 (2011-02-26 21:12:51)

Premiereminister: Folk fra landet kan snart ikke holde det ud længere. Priser stiger alt for hurtigt og forskellen mellem by og land bliver større og større. Jeg ved ikke om de har tænkt på det, men at bruge nettet til denne “undersøgelse” er uretfærdig fordi de fleste bønder på landet har ikke computer og dermed bliver vores problemer ikke hørt

Løn og arbejde

1211 (2011-02-26 20:49:21)

Jeg har en bachelor grad, men at finde arbejde efter universitet er meget svært. En månedsløn for en nyuddannet kan ikke engang måle sig med lønnen for en landarbejder. 10 års sved og tåre med at uddanne sig og det er resultatet? Er det ikke muligt at forbedre arbejdsmarkedet?

105052 (2011-02-27 15:31:12)

Jeg er doktor og arbejder med akutberedskab. I år var hospitalerne i vores område udsat for en reform af resultatløn. Efter reformen forsvandt mere end 60% af basislønnen, 1000 yuan blev reduceret til 300 yuan. Vores resultatløn afhænger nu helt af den bonus vi tjener på patientens behandlingsudgifter. Men en stort del af opgaverne med akutberedskab falder under offentligt beredskab og akut lægebehandling ved katastrofer. I disse situationer er patientbehandlingen gratis og betalt af samfundet. Desuden kan mange af patienterne ikke betale regningen for behandlingen på grund af forskellige årsager. Har sundhedsministeren ikke sagt at reformen af resultatløn på hospitalerne kun vil betyde en stigning og ikke en nedgang i løn?

103556 (2011-02-27 15:10:57)

Det jeg vil spørge til er problemet med at finde arbejde for nyuddannede, i øjeblikket er det nytteløst at tage en uddannelse. Hvornår vil staten begynde at kontrollere adgangen til universitet? Desuden er priserne meget høje, boligpriserne er et problem. På nettet har jeg læst en masse nyheder om at Staten vil kontrollere prisudviklingen, men indtil videre er priserne ikke faldet. Livet bliver mere og mere hårdt, hvis det forsætter på samme måde ved jeg hvad der vil ske med vores liv. Jeg håbe De kan give svar.

105109 (2011-02-27 15:34:53)

Jeg er blevet uddannet som lærer og har kvalifikationer til at undervise i underbygningen, men jer er på grund af omstændighederne tvunget til at arbejde i en privatejet børnehave. Da jeg blev færdig med min uddannelse og skulle finde arbejde ville jeg gerne have en socialforsikring, men nu er problemet at min løn er på mindre end 1000 yuan og der intet tillæg til forsikring. Jeg vil gerne arbejde ved en offentlig skole, men det er umuligt fordi min familie ikke har forbindelser. Lige meget hvor flittige vi er, så er fortjenesten mindre værd end hvad en servitrice tjener på et hotel. Vores land har fokus på uddannelsen, men hvor længe skal vi vente på den socialforsikring som vi har fortjent?

1387 (2011-02-26 20:52:02)

Hvem holder øje med virksomhederne? En virksomhedsundersøgelse i vores område viser at arbejdstiden er 11 til 13 timer. Hver måned skal man møde på arbejde 26 til 28 dage. Det er naturligvis ikke noget som hedder ekstra løn for overarbejde. Virksomhederne siger at personalet finansieres af produktionen, men i virkeligheden afhænger konkurrenceevnen ikke af hvor meget hver enkelt kan producere dagligt, men hvordan virksomheden tilrettelægger produktionen. Naturligvis giver virksomheden dig flere opgaver end du kan nå på 8 timer og derfor er du tvunget til overarbejde. Der er også virksomheder som tvinger dig til at arbejde i en måned for ellers får du ikke en skilling.

2894 (2011-02-26 21:22:30)

Jeg er studerende og min far arbejder i en udenlandsk virksomhed, hvor sikkerheden er ikke er god. Godt nok er der forsikring for arbejdsskader, men i virkeligheden fungere det ikke efter hensigten. Virksomheden har sagt, hvis der bliver udbetalt penge for arbejdsskader, så mister alle deres bonus. Hvis min far bliver skadet går det ud over indtjeningen for alle på fabrikken, så min far bliver nødt til af ofre sig. Desuden arbejder virksomhederne og regeringen sammen. Klager om arbejdsforhold bliver ikke hørt. Hvordan løser man disse problemer, lad alle borgere få et lykkeligt liv. Mange tak.

Samfundsudvikling

(2011-02-27 15:34:46)

Hvorfor var det muligt for Japan i 50erne at udvikle sig fra et fattigt samfund til et I-land i løbet af få årtier. Vi har haft en hurtig voksende udvikling i 30 år, men er stadigt et udviklingsland. Mange folk arbejder hårdt for at leve. Forskellen mellem rig og fattig er enorm. Samfundet mangler retfærdighed. De har tidligere sagt at renfærdighedens glans lyser stærkere end solen, jeg håber de kan løse disse problemer.

(2011-02-27 15:04:36)

For at øge BNP er der mange embedsfolk og ledere som i blinde tiltrækker investeringer og sælger jord uden nogen kontrol. Det har resulteret i høje boligpriser, forurening og en reducering af resurser. Statsejede virksomheder med en dårlig indtjening bliver solgt, hvilket betyder at statens værdier forsvinder. Det har skabt korruption, et kæmpe skel mellem rig og fattig og et lavt lykkeindeks. Jeg håber at regeringen vil tage en beslutning og i den næste 5 års plan ikke kun fokusere på tal som stiger, men også gøre noget konkret.

(2011-02-27 07:15:29)

Hvorfor bliver en masse penge brugt op udviklingen i Shanghai og Beijing? Er de to byer ikke store nok sammenlignet med andre globale storbyer? Er forskellen mellem Shanghai og Beijing og andre byer i Kina ikke stor nok? Er befolkningsantallet og huspriserne i Shanghai og Beijing ikke høje nok? Måske skulle man overveje at flytte hovedstaden, hvis regeringen blev flyttet til Yanan, ville det ikke være en god nyhed for borgerne i Yanan?

(2011-02-27 14:44:26)

Obama og Clinton efterlader rigdom, dollar, statsobligationer, bolig og ejendom til næste generation. Om 20 år vil vi efterlade høje lånerenter til næste generation. Vi burde give næste generation land til at dyrke afgrøder, rent vand, rent miljø og rentefri boliglån, det ville et normalt land gøre.

(2011-02-27 14:56:23)

Kinas situation: Man kan ikke få børn, et kejsersnit koster mere end 5000 yuan, man kan ikke få en uddannelse, det koster mere end 30 tusind yuan, man kan ikke købe en bolig, det koster mere end 20 tusind yuan/m2, når man ikke har bil eller bolig, hvordan finder man sig en kone? Man har ikke råd til at forsørge sine forældre, man har ikke råd til at blive syg, man har ikke råd til at leve, når månedslønnen kun er lidt over 1000 yuan. Man har ikke råd til at dø, når begravelsen koster mere end 30 tusind yuan. Hvordan kan disse forhold blive forbedret?

(2011-02-26 21:03:04)

Forskellen mellem rig og fattig i Kina er enorm og kan slet ikke sammenlignes med forholdene i de udviklede lande. Jeg synes det skyldes landets politik. De rige kan købe mange boliger, mens de fattigere igennem hele live forfølger drømme om en enkelt bolig til de dør. Der er ingen som tager sig af børn som tigger på gaden. Landets politik er ikke streng nok. Jeg håber premiere ministeren hurtigst vil tage fast på at løse boligproblemerne for de fattige. Og hvad med huspriser? madpriser? løn? Embedsfolk er alt for korrupte!

Familie og ægteskab

1995 (2011-02-26 21:02:16)

Generationen som er født i 80erne har vært ved at finde en partner og bliver til en generation af ugifte. Kvinderne vil have bolig og bil, men med nutidens boligpriser vil det i et helt liv være umuligt at købe for os, som kommer fra landet. Hvornår bliver det muligt for almindelige borgere at kunne stifte familie?

97606 (2011-02-27 14:51:42)

Jeg har gift mig ind i en familie i Shanghai og vi har været gift i 5 år. Men min ”hukou” har jeg ikke kun flytte til Shanghai og det været årsag til mange skænderier. Jeg vil gerne have en lykkelig familie. Jeg arbejder med regnskab, men den slags arbejder kræver ofte ”Hukou” i Shanghai. Hvorfor er der forskelsbehandling når vi alle er kinesere?

9321 (2011-02-27 07:34:18)

Giver den nuværende ægteskabslov ikke alt for mange fordele til manden? Min datter skal skilles og må tage valget mellem at beholde barnet eller opgive forældremyndigheden. Vi lever i en tid med høje priser, og hvor de fleste kvinder ikke har søskende og også skal tage sig af den ældre generation. Hvilken kvinde tør gifte sig igen under disse forhold? Det er nok bedst at leve alene resten af livet.

100560 (2011-02-27 15:01:59)

På grund af omgivelserne er jeg blevet homoseksuel. Jeg vil gerne spørge hvornår ægteskab for homoseksuelle bliver lovligt. Hvornår vil befolkningen forstå og se på homoseksuelle som et normalt fænomen? Jeg er 28 år, enebarn. Mine forældre har fået mange grå hår i hovedet over problemer med mit ægteskab. Men at være sammen med én man ikke elsker er kun til skade for hinanden. Fordi samfundet endnu ikke anerkender at homoseksuelle gifter sig, så kan vi ikke være sammen i længere tid. Jeg har ikke engang en lille smule følelse af skyld eller skam. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, hjælp mig.

Samfundsproblemer

1561 (2011-02-26 20:54:36)

Mange handikappede i Kina (døve) finder aldrig lykken. De bliver mobbet af raske mennesker. Normale mennesker er lykkelige…….Døve kan ikke finde arbejde, fordi virksomhederne ikke bryder sig om døve mennesker, som kommer på arbejde. Handikappede som bliver ansat får altid et hårdt arbejde. Desuden skal døve selv betale batteriet til høreapparatet, udgifterne kan ikke refunderes, lønnen er meget lav

1693 (2011-02-26 20:56:47)

Du har altid været tæt på folket og tænker på folket. Men lederne i provinserne, kommunerne og landsbyerne gør ikke, hvad du siger. Hvad har du tænkt dig at gøre?

1929 (2011-02-26 21:01:09)

Hvorfor bliver det ikke forbudt for bilister at dreje, når der er grønt lys for fodgængere. Folk har travlt med at kommer over vejen, men når bilisterne drejer bliver det farligt. Jeg forslår at de ansvarlige departementer ser på det problem. Det næste problem er vi ikke har råd til at købe bolig. Vi er en familie på 3, som bor til leje (årsagen er vi venter på boligpriserne falder), jeg håber regeringen vil give førstegangskøbere favorable betingelser.

95190 (2011-02-27

14:43:50)

Hvorfor har staten sløjfet dødsstraf for 13 lovforbrydelser? Korruption er et kæmpe problem i Kina, er det ikke at tage situationen alt for afslappet?

6254 (2011-02-26 22:53:05)

Jeg kommer fra landet og jeg har indgående kendskab til korruption. Et barns politikken er blevet det varmeste æg for korruption. Hvis man har penge kan man få flere børn. Pengene går lige ned i lommen på embedsmænd og landsbyledere. Jeg håber De vil undersøge problemet nærmere. På grund af korrupte ledere, er troen på partiet blevet svækket.

One Response to Wen Jiabao på “chatten”

  1. Pingback: Kinesernes jagt efter lykken « Sinofil

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: